information

Thông tin khái quát

Tóm tắt sơ lược

Tên trường Trường Nhật ngữ JCLI
Thành lập 1980年
Ban quản trị Chủ tịch Ogita Osamu
Ủy viên Asahi Kazuhiko
Quy mô 1380 học sinh
Nội dung công việc Trường tiếng Nhật
Địa điểm Cơ sở 1
〒169-0074
4F Tòa nhà Sato, 1-5-2 Kitashinjuku, Shinjukuku, Tokyo
TEL:03-5348-2171 FAX:03-5348-2345
Cơ sở 2
〒169-0074
5F, 6F Tòa nhà Daiyafugen, 1-1-19 Kitashinjuku, Shinjukuku, Tokyo
TEL:03-5989-1460 FAX:03-5983-1461
Cơ sở 3
〒169-0073
2F, 3F Chung cư Raionzu, 2-4-5 Hyakunincho, Shinjukuku, Tokyo
TEL:03-5937-1257 FAX:03-5937-1258
Ngân hàng giao dịch Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Văn phòng ở nước ngoài Văn phòng ở Trung Quốc
Trường chuẩn ・Trường đại diện làm các thủ tục ở bộ tư pháp cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo
・Trường được nhận các thông cáo từ bộ tư pháp
・Trường chuẩn


Lịch sử

Tháng 11 năm 1980 Học viện ngôn ngữ văn hóa ( (JCLI: Japanese Culture & Language Institute ) Thành lập tại Tokyo
Tháng 11 năm 1982 Học viện ngôn ngữ văn hóa(JCLI) thành lập khóa học đào tạo giáo viên
Tháng 8 năm 1988 Bộ Tư pháp phê duyệt trường thành cơ quan đại diện xin giấy phép lưu trú
Tháng 8 năm 1989 Gia nhập vào hiệp hội xúc tiến giáo dục tiếng Nhật
Tháng 2 năm 2008 Trường di chuyển tới địa điểm ở Takadanobaba ( Quy mô : 224 học sinh )
Thay đổi tên trường từ Học viện ngôn ngữ văn hóa thành Trường Nhật ngữ JCLI
Tháng 1 năm 2010 Chuyển trường sang địa điểm Takadanobaba Otakibashi ( Quy mô : 324 học sinh )
Tháng 4 năm 2013 Chuyển trường tới Kitashinjuku ( Quy mô : 486 học sinh )
Tháng 4 năm 2014 Thành lập cơ sở 2, tầng 5 ( Quy mô : 706 học sinh )
Tháng 5 năm 2015 Thành lập cơ sở 2, tầng 6 ( Quy mô : 926 học sinh )
Tháng 4 năm 2016 Thành lập cơ sở 3 ở Shinokubo ( Quy mô : 1380 học sinh )