Buổi hòa nhạc lần 2 của trường JCLI được diễn ra vào ngày 13/3

Related Article