Giới thiệu về trường

Qua việc giảng dạy tiếng Nhật
Nuôi dưỡng nhân tài có thể cống hiến cho thế giới

Trường nhật ngữ JCLI, thông qua nghiệp vụ giảng dạy để mang tới cho du học sinh niềm vui và và sự hài lòng, giúp học sinh thể hiện được bản thân của mình.
Ý tưởng giáo dục của trường đó là tôn trọng cá tính riêng của từng học sinh, nỗ lực giáo dục nên những nhân tài ưu tú có thể hoạt động trong xã hôi mang tính quốc tế, có tâm hồn cùng sức khỏe, tươi vui , tính cách phong phú. Dẫn lối cho học sinh thực hiện ước mơ thành sự thật.

【Ân cần ・Lịch sự ・Giờ học dễ hiểu】làm khẩu hiệu, trường mang đến cho học sinh sự đồng tâm giữa giáo viên và học sinh, tạo mối liên kết, bảo vệ học sinh, cùng học sinh học tập.

Trường được thành lập kể từ năm 1980, với trên 6000 học sinh từ 53 Quốc gia khác nhau đã tốt nghiệp.

Đội ngũ nhân viên đa dạng, có thể hỗ trợ tới 9 ngôn ngữ khác nhau  (Thời điểm: Tháng 4/ 2017)

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung Quốc
 • Tiếng Việt Nam
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Sinhala (Sri Lanka)
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Rumani
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Nhật

Lý tưởng giáo dục

 • Tôn trọng cá tính riêng của từng học sinh, nỗ lực giáo dục nên những nhân tài ưu tú có thể hoạt động trong xã hôi mang tính quốc tế, có tâm hồn cùng sức khỏe, tươi vui , tính cách phong phú. Dẫn lối cho học sinh thực hiện ước mơ thành sự thật.

Mục tiêu giáo dục

 • Thông qua học tập, phát triển bản thân thành con người có sức mạnh để mở ra con đường của mình.
 • Nuôi dưỡng những người có thể thể hiện bản thân bằng tiếng Nhật , có trách nhiệm với bản thân và xã hội.
 • Hỗ trợ cho việc học tập và phát triển của học sinh

Phương thức học

 • Học tập nghiêm túc, nỗ lực tạo thành quả trong học tập
 • Vượt qua thử thách, ý thức tự quản
 • Chào hỏi bằng sự vui vẻ, giọng nói khỏe khoắn.
 • Hợp tác với mọi người và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng văn hóa khác nhau.