Lịch trình trong năm

Tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản, sự kiện đa dạng

Trường tổ chức lễ trao học bổng diễn ra mỗi học kỳ, ngoài các buổi lễ hoành tráng như lễ khai giảng, những buổi giao lưu trao đổi giữa các học sinh, trường còn tổ chức những buổi ngoại khóa giúp học sinh tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản.

Tháng 6
Kỳ thi du học sinh ( EJU)
EJU là kỳ thi dành cho học sinh muốn thi lên các trường Đại học, nhằm mục đích đánh giá năng lực tiếng Nhật của học sinh có thể theo học được ở các trường đại học hay không, ngoài ra còn đánh giá các kiến cơ bản theo yêu cầu của các trường đại học Nhật Bản.

Thi cuối kỳ

Tháng 7

Lễ khai giảng kỳ nhập học tháng 7

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật ( JLPT)

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật khi không sử dụng tiếng mẹ đẻ , đây là kỳ thi với quy mô lớn trên thế giới.

Nghỉ hè

Tháng 10

Lễ khai giảng kỳ nhập học tháng 10

Lễ trao học bổng kỳ học mùa hè

Tháng 11
Kỳ thi du học sinh ( EJU)

EJU là kỳ thi dành cho học sinh muốn thi lên các trường Đại học, nhằm mục đích đánh giá năng lực tiếng Nhật của học sinh có thể theo học được ở các trường đại học hay không, ngoài ra còn đánh giá các kiến cơ bản theo yêu cầu của các trường đại học Nhật Bản.

Tháng 12
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật ( JLPT)

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật khi không sử dụng tiếng mẹ đẻ , đây là kỳ thi với quy mô lớn trên thế giới.

Thi cuối kỳ

Nghỉ đông

Tháng 1

Lễ khai giảng kỳ nhập học tháng 1

Tháng 2

Lễ trao học bổng kỳ học mùa thu

Tháng 3
Thi cuối kỳ