Giáo trình

Chương trình học dài hạn, học kỹ từ những kiến thức cơ bản

Chương trình cơ bản từ sơ cấp đến trung cấp, dạy triệt để tiếng nhật cơ bản, tạo sự thích thú học ngôn ngữ cho học sinh.
Dựa trên chương trình ứng dụng, học tập thêm tiếng Nhật nâng cao, trau dồi giao tiếp cho phù hợp với kỹ năng của học sinh.

Lựa chọn 2 khóa học

Khóa học này phần lớn dành cho học sinh ở các nước sử dụng chữ hán, các bạn đã học tiếng Nhật ở trong nước, đã có vốn tiếng nhật cơ bản.
Tên lớpThời gian dự kiếnChương trìnhTrình độ
Sơ cấp 13 thángChương trình cơ bản

N5

Sơ cấp 23 tháng

N4

N3

Trung cấp 13 tháng

N2

Trung cấp 23 thángChương trình ứng dụng
Trước cao cấp 13 tháng

N1

Trước cao cấp 23 tháng
Cao cấp 13 tháng
Cao cấp 23 tháng đếnChương trình đặc biệt

Trên N1


  • Giờ học―― Buổi sáng: 9:00~12:20 Buổi chiều : 13:20~16:40
  • Khi nhập học tùy vào kết quả thi chia lớp theo năng lực tiếng Nhật ( thi viết và hội thoại ) , lớp học đầu tiên của các bạn sẽ được quyết định. Và, dựa vào kết quả thi cuối kỳ mà có thể chuyển khóa học, ở lại lớp, hoặc vượt lớp.
  • Từ lớp trung cấp 2 trở đi có thể chọn khóa học cho mình.
  • Thời gian học trong bảng là dự kiến
Khóa học dành cho học sinh đến từ các nước không sử dụng chữ hán, năng lực tiếng Nhật gần như là số 0
Tên lớpThời gian dự kiếnChương trìnhTrình độ
Sơ cấp S13 thángChương trình cơ bản

N5

Sơ cấp S23 tháng

N4

Sơ cấp S33 tháng
Trước trung cấp 13 tháng

N3

Trước trung cấp 23 tháng
Trung cấp 13 tháng

N2

Trung cấp 23 thángChương trình ứng dụng
Trước cao cấp 13 tháng

N1

Trước cao cấp 23 tháng
Cao cấp 13 tháng
Cao cấp 23 tháng đếnChương trình đặc biệt

Trên N1


  • Giờ học―― Buổi sáng: 9:00~12:20 Buổi chiều : 13:20~16:40
  • Khi nhập học tùy vào kết quả thi chia lớp theo năng lực tiếng Nhật ( thi viết và hội thoại ) , lớp học đầu tiên của các bạn sẽ được quyết định. Và, dựa vào kết quả thi cuối kỳ mà có thể chuyển khóa học, ở lại lớp, hoặc vượt lớp.
  • Từ lớp trung cấp 2 trở đi có thể chọn khóa học cho mình.
  • Thời gian trong bảng là dự kiến

Khóa học tự chọn theo mục tiêu


Từ lớp trung cấp 2 trở đi có thể chọn khóa học theo mục tiêu của mình.

Có 5 khóa học theo mục tiêu của học sinh. Khóa dành cho học lên cao sẽ triệt để chỉ đạo việc học lên, ở lớp hội thoại sẽ luyện khả năng thể hiện bản thân.


Trình độ kỳ thi năng lực tiếng Nhật


Trên N1

Phát triển các kỹ năng giao tiếp có ích trong xã hội.

N1

Có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong nhiều tình huống ví dụ như ở các trường đại học.

N2

Hiểu được tiếng Nhật sử dụng trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày, ngoài ra có thể hiểu được phần nào tiếng Nhật ở nhiều tình huống.

N3

Hiểu được tiếng Nhật sử dụng trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày.

N4

Hiểu được tiếng Nhật cơ bản

N5

Hiểu được phần nào tiếng Nhật cơ bản.


Kỹ năng tổng hợp và tiếng nhật hoạt dụng làm tiêu chuẩn để lựa chọn giáo trình sử dụng trong việc giảng dạy.Từ rất nhiều giáo trình, các giáo viên cùng thảo luận để chọn ra giáo trình gần nhất với phương thức giảng dạy của trường.

Hiện nay trường đang sử dụng giáo trình cân bằng giữa các kỹ năng 「Nói ・Nghe」・「Đọc・Viết」, đó là phương thức được lựa chọn từ đó bạn có thể học tập, áp dụng tiếng Nhật từ cơ bản đến ứng dụng.