Học phí

Ngoài khóa học dài hạn là cơ bản, có thể lựa chọn khóa học ngắn hạn .

Tùy theo mục tiêu và mục đích học tập, có thể lựa chọn「 khóa học dài hạn」học kỹ, học triệt để và 「khóa học ngắn hạn」 trong một thời gian ngắn.

Khóa học ngắn hạn

Xin visa du học, học tiếng Nhật kỹ càng tỉ mỉ.
Triệt để chỉ dạy cái hay cái khó của việc học ngôn ngữ bằng chương trình cơ bản.

Khi vào chương trình ứng dụng, có thể lựa chọn「khóa học học lên các trường trên」hoặc 「khóa học hội thoại」, với những kiến thức cơ bản đã học, những khóa học tự chọn này sẽ trau dồi thêm vốn tiếng Nhật ở trình độ cao hơn.
Và, để đào tạo những nhân tài quốc tế thực sự, những giờ học về thời sự, những lớp học được chia theo năng lực một cách tỉ mỉ đó là điểm đặc biệt của khóa học.


 

Học phí khóa học dài hạn

Phí dụng
Phí tuyển sinh¥22,000
Phí nhập học¥55,000
Phí giờ học¥660,000
Phí trang thiết¥33,000
Phí giáo dục¥47,300
Phí bảo hiểm¥12,000
Phí khám sức khỏe¥8,800
Tổng¥838,100

※HỌC PHÍ ĐĂNG LÊN TOÀN BỘ LÀ ĐÃ TÍNH THUẾ(10%)

Khóa ngắn hạn

Khóa học tiếng Nhật từ 3 tháng trở xuống
Visa làm việc ngắn hạn, visa ngắn hạn, visa gia đình…có thể tham gia vào khóa học ngắn hạn này.

 

Học phí khóa học ngắn hạn

Phí dụng (1 tháng)Phí dụng (2 tháng)Phí dụng (3 tháng)
Phí giờ học¥66,000¥132,000¥198,000
Phí trang thiết bị, hoạt động ngoại khóa¥3,666¥7,333¥10,999
Phí giáo dục¥1,834¥3,667¥5,501
Tổng¥71,500¥143,000¥214,500

※HỌC PHÍ ĐĂNG LÊN TOÀN BỘ LÀ ĐÃ TÍNH THUẾ(10%)

※Nếu cần trường làm giấy mời để xin visa ngắn hạn, thì sẽ phát sinh phí riêng.