Quy định về hoàn trả học phí

Quy định về hoàn trả học phí


Quy định này, tùy vào trường hợp đang xin visa du học hay người đã được trường JCLI cho phép nhập học để quyết định điều khoản liên quan tới việc hoàn trả học phí.
(Nguyên tắc chung)
Hoàn trả học phí được áp dụng tùy vào từng học kỳ.
Hoàn trả học phí được tiến hành thông qua học sinh, người bảo lãnh tài chính, trung tâm du học/ cơ quan giới thiệu trung gian.
Lệ phí chuyển khoản liên quan tới việc hoàn trả học phí sẽ do người nhận đảm nhiệm. Trường hợp đề nghị được chấp thuận thì việc hoàn trả học phí sẽ được xử lý theo quy định dưới đây.

Trường hợp 1: Hủy bỏ sau khi nộp hồ sơ xin Visa, không liên quan tới việc được cấp hay không được cấp 「Chứng nhận tư cách lưu trú」thì phí tuyển sinh cũng sẽ không được hoàn lại.

Trường hợp 2: Hủy bỏ sau khi nhận được 「Chứng nhận tư cách lưu trú」từ Cục quản lý xuất nhập cảnh và trước khi đóng học phí thì phí tuyển sinh cũng sẽ không được hoàn lại.

Trường hợp 3: Hủy bỏ sau khi nhận được 「Chứng nhận tư cách lưu trú」từ Cục quản lý xuất nhập cảnh, sau khi đã đóng học phí và trước khi các lớp học được bắt đầu, thì sẽ không được hoàn trả phí tuyển sinh và phí nhập học. Sau khi trả lại 「Chứng nhận tư cách lưu trú」 và 「Giấy phép nhập học」sẽ được hoàn lại học phí ngoài phí kể trên. Nếu trường hợp có nguyện vọng vào Ký túc xá trường
sẽ phải chi trả phí vào Ký túc xá.

Trường hợp 4: Sau khi đã nhận được Visa nhập cảnh, trường hợp từ chối nhập học trước khi tới Nhật, thì sẽ không được hoàn trả phí tuyển sinh và phí nhập học. Nếu trường hợp có nguyện vọng vào Ký túc xá, sẽ phải chi trả phí vào Ký túc xá. Học phí sẽ tùy vào việc nhân viên trường xác nhận được việc chưa sử dụng Visa nhập cảnh và sau khi trả lại 「Giấy phép nhập học」cho trường, sẽ hoàn trả lại học phí.

Trường hợp 5: Đại sứ quán, lãnh sự quán Nhật Bản từ chối cấp Visa, sẽ không được hoàn trả phí tuyển sinh và phí nhập học. sau khi trả lại trường 「Giấy phép nhập học」, trường sẽ trừ phí tuyển sinh, phí nhập học, phí vào Ký túc (trường hợp có nguyện vọng vào Ký túc) rồi hoàn trả học phí.

Trường hợp 6: Sử dụng Visa nhập cảnh tới Nhật, hủy trước khi nhập học, sẽ không được hoàn trả phí tuyển sinh và phí nhập học. Sau khi trả lại trường 「Giấy phép nhập học」, trường xác nhận được học sinh đã về nước, sẽ trừ phí tuyển sinh, phí nhập học, phí vào Ký túc (trường hợp có nguyện vọng vào Ký túc) rồi hoàn trả học phí.
Trường hợp 7: Hủy sau khi lớp học được bắt đầu.

Nhà trường sẽ tiếp nhận việc thôi học của học sinh kể từ thời điểm học sinh đó nộp đơn xin thôi học. Học phí của 6 tháng đầu tiên kể từ khi nhập học sẽ không được trả lại dù là nghỉ học vì lí do gì. Phần học phí còn lại sẽ được trả lại tính theo đơn vị 3 tháng ( kể từ thời điểm nghỉ học) . Phí làm thủ tục thôi học sẽ là 30,000 yen (chưa tính thuế)
Học phí sẽ được trả lại khi xác nhận được việc về nước hoặc nhận được visa mới của học sinh
※Phí làm thủ tục thôi học gồm có : phí liên lạc với Cục xuất nhập cảnh , làm giấy thôi học và thông báo , việc Sắp xếp lại lớp và giáo viên , tiền phí liên lạc để xác nhận việc về nước của học sinh v...v...

Trường hợp số 8 : những học sinh bị buộc thôi học vì vi pham Pháp luật

Hoàn toàn không trả lại học phí

Trường hợp 9 : Khi có thiên tai, sự cố , bệnh truyền nhiễm , giao thông bị trì hoãn hoặc có nguy cơ bị trì hoãn mà Trường cho nghỉ học hoặc cho dừng giờ học

Được miễn trách nhiệm , không hoàn lại tiền học phí

Trường hợp 10 : Đến Nhật Bản muộn

Trường hợp đến Nhật bản muộn hơn so với lịc học của trường sẽ không được hoàn trả học phí . Nếu học sinh có nguyện vọng vào ở tại kí túc của trường thì dù có đến Nhật hay không thì trong thời gian đã dăng kí ở tại kí túc sẽ vẫn thu phí kí túc như quy định