FAQ

Mục hỏi - đáp

Về việc làm thêm

Q Có thể nhanh chóng tìm việc ở Nhật được không?

A

Trường hợp nhập cảnh bằng Visa du học thì học sinh đã nhận được cấp phép làm thêm khi nhập cảnh tại sân bay Nhật hoặc sau khi nhập cảnh đã nhận tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, được phép làm thêm 28 giờ/tuần.
Thêm nữa, để có thể làm thêm, cần thiết chuẩn bị giấy tờ như: mở tài khoản ngân hàng của Nhật…

Khi bị ốm

Q Có bệnh viện có thể nói tiếng nước ngoài không?

A

Dịch vụ dưới đây, có thể giới thiêu những bệnh viện nói được tiếng nước ngoài nằm trong thành phố Tokyo.

>> Dịch vụ hướng dẫn về tổ chức y tế của Thành phố Tokyo

Về việc nhập cảnh vào Nhật

Q Nhập cảnh vào Nhật cần những gì?

A

Hộ chiếu, Visa, giấy phép nhập học, tiền (Với chi phí sinh hoạt hiện tại là khoảng 10 man) là những yêu cầu tối thiểu.